DUURZAME TOEKOMST
Alle inspanningen van KWS dragen bij aan een duurzamere toekomst van de wegenbouw. Door te investeren in innovatief materieel, de benodigde infrastructuur en het opleiden van collega’s, streeft de wegenbouwer naar een emissievrije bouwomgeving in 2030. ‘We houden het tempo erin’, schetst Remo. ‘Met de steun van VolkerWessels, opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers.’ Het is een ambitieus doel, vindt ook Thomas: ‘Maar met de huidige inspanningen en samenwerking binnen de sector, is het een haalbare toekomst!’

Een trilplaat die je elke twee uur moet opladen is geen reëel alternatief.

Het is onze ambitie om in 2030 volledig emissievrij te werken. Een doelstelling die aansluit bij de agenda van VolkerWessels. Met de ombouw van twee asfaltcentrales zet de wegenbouwer al stevige stappen richting een groene toekomst, maar met een aandeel van 25% van de totale uitstoot, is verduurzaming van het materieel minstens zo belangrijk. Welke concrete veranderingen zijn er al doorgevoerd, wat zijn de wensen en welke drempels moeten er nog worden weggenomen?

AAN DE STEKKER
Met de transitie naar duurzaam materieel ontstaan ook nieuwe uitdagingen. ‘We zijn heel blij dat we over steeds meer elektrisch materieel beschikken, maar maken ons tegelijkertijd zorgen over de oplaadmogelijkheden’, bekent Remo. ‘Het kunnen plaatsen van snelladers op de projecten en op onze eigen locaties is momenteel misschien wel de grootste beperkende factor.’ Het overvolle stroomnet in Nederland is één van de belangrijkste oorzaken. ‘Daarom bouwen we nu al op meerdere KWS-locaties aan een eigen snellaad-infrastructuur’, verduidelijkt Thomas. ‘De eerste locatie in Dordrecht is inmiddels operationeel. Hierdoor houden we de beschikbaarheid van laadvermogen in eigen hand en zijn we dus niet afhankelijk van derden. Ook kunnen we dan garanderen dat er met groene stroom geladen wordt.’ Een andere uitdaging is om gebruikers en monteurs mee te nemen in de transitie. ‘Dit najaar start er bijvoorbeeld een opleiding voor onze monteurs. Waar moeten ze rekening mee houden en hoe kunnen ze een goede diagnose stellen? Het mechanische deel en de hydrauliek van een machine veranderen niet, maar daar zit zeker bij de ombouwmachines ineens een elektrische installatie naast. Daar moet je je bewust van zijn’, benadrukt Remo. ‘En ook de machinisten leren hoe ze om moeten gaan met het materieel.’

EMISSIEVRIJ BOUWEN
Toch komt het nog steeds voor dat diesel de enige optie is. ‘Wanneer er nog geen duurzaam alternatief is en ook ombouwen niet mogelijk blijkt. Vooral de levensduur en het gewicht van machines – en dan met name van rollend materieel – vormen hierin een flinke hindernis. Omdat je ook te maken hebt met levertijden van minimaal anderhalf jaar, kun je niet wachten. Soms moeten we dus besluiten tóch nog een keer voor een dieselmotor te gaan’, stelt Remo. Maar ook daarin kiest KWS wel voor oplossingen met een zo laag mogelijke emissie. ‘Stage V-motoren bijvoorbeeld met NoNox-filters. Al hopen we natuurlijk dat het puur ter overbrugging is en dat er binnen vijf à zes jaar alsnog een emissieloze oplossing beschikbaar is.’ Thomas onderschrijft de ambitie om te streven naar zo min mogelijk uitstoot. Al vindt hij ook dat de focus niet alleen moet liggen op de bouwplaats. ‘Emissievrij bouwen omvat veel meer dan alleen de uitstoot op de bouwplaats. Het gaat om de totale emissie. Ook de impact van bijvoorbeeld materialen en transport moet meegenomen worden.’

ENORME ACCUPACKS
Walsen, graafmachines, sproeiwagens, een asfaltspreidmachine… Het aantal elektrische machines groeit gestaag. Toch zijn er nog genoeg uitdagingen. ‘We investeren pas in duurzaam materieel als het normaal in te passen is in de operatie’, legt Thomas uit. ‘Een trilplaat die je elke twee uur moet opladen is dus geen reëel alternatief.’ Eén van de drempels is de grootte van de batterijen. ‘Voor bepaalde kranen hebben we accupacks nodig die even groot zijn als de kraan zelf. Dat moeten we niet willen’, vindt Remo. ‘Alles is te verduurzamen, maar we moeten wel continu toetsen of het ook economisch en operationeel verantwoord is. De investeringen moeten zich uiteindelijk ook terugverdienen.’ Toch is de regel binnen VolkerWessels: alle investeringen in materieel zijn in duurzaam materieel, tenzij… Waarbij eventuele uitzonderingen goed moeten worden onderbouwd. Soms zijn bepaalde machines simpelweg nog niet leverbaar in een duurzame variant. Original Equipment Manufacturers (OEM’s) boden drie jaar geleden bijvoorbeeld nauwelijks geëlektrificeerde opties. Toen nam KWS zelf het initiatief om met partners een asfaltspreidmachine om te bouwen. Nu dat in praktijk goed blijkt te werken, is er meer animo vanuit de markt én vanuit de fabrikanten.

SAMEN VERDUURZAMEN
KWS heeft de eerste stappen naar verduurzaming van haar machinepark gezet. Een transitie die door VolkerWessels wordt gevoed en ondersteund. ‘Vanuit onze intrinsieke motivatie, maar ook door de marktontwikkelingen’, schetst Thomas van Riet. ‘We willen natuurlijk dat onze activiteiten minder impact hebben op het milieu en de samenleving. En tegelijkertijd zien we ook de noodzaak om in een rap tempo mee te gaan met de markt. We willen van uitstoot-arm naar uitstoot-loos.’ Als Senior Specialist Energie bij VolkerWessels adviseert Thomas het concern en haar dochterbedrijven op het gebied van technologie en marktontwikkelingen. Zo ook bij VWMO. ‘We trekken samen op. De uitvoering ligt echt bij Remo en zijn team, maar ik kan wel adviseren over de beschikbare technieken en ontwikkelingen. Denk aan de verschillende typen batterijen en laadmogelijkheden. En voor de duidelijkheid: elektrificatie is in veel gevallen een goede optie om materieel te verduurzamen, maar zeker niet de énige. We volgen ook andere ontwikkelingen zoals op het gebied van waterstof.’

Goed uitgeruste loodsen, specialistisch gereedschap en ervaren collega’s... Bij VolkerWessels Materieel & Onderhoud (VWMO) is het materieel van KWS in goede handen. Maar wie goed kijkt, ontdekt op de locatie in Dordrecht geen enkel elektrisch materieelstuk. Toch doet de laadvoorziening voor het pand anders vermoeden. Hoe zit dat precies? ‘We hebben voor KWS inmiddels een aantal elektrische machines in beheer’, legt Bedrijfsleider Remo Meijdam uit. ‘Maar het feit dat ze hier niet staan, is eigenlijk een goed teken. Dat betekent dat KWS ze allemaal gebruikt op de projecten!’

De stekker in duurzaam materieel

DUURZAME TOEKOMST
Alle inspanningen van KWS dragen bij aan een duurzamere toekomst van de wegenbouw. Door te investeren in innovatief materieel, de benodigde infrastructuur en het opleiden van collega’s, streeft de wegenbouwer naar een emissievrije bouwomgeving in 2030. ‘We houden het tempo erin’, schetst Remo. ‘Met de steun van VolkerWessels, opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers.’ Het is een ambitieus doel, vindt ook Thomas: ‘Maar met de huidige inspanningen en samenwerking binnen de sector, is het een haalbare toekomst!’

AAN DE STEKKER
Met de transitie naar duurzaam materieel ontstaan ook nieuwe uitdagingen. ‘We zijn heel blij dat we over steeds meer elektrisch materieel beschikken, maar maken ons tegelijkertijd zorgen over de oplaadmogelijkheden’, bekent Remo. ‘Het kunnen plaatsen van snelladers op de projecten en op onze eigen locaties is momenteel misschien wel de grootste beperkende factor.’ Het overvolle stroomnet in Nederland is één van de belangrijkste oorzaken. ‘Daarom bouwen we nu al op meerdere KWS-locaties aan een eigen snellaad-infrastructuur’, verduidelijkt Thomas. ‘De eerste locatie in Dordrecht is inmiddels operationeel. Hierdoor houden we de beschikbaarheid van laadvermogen in eigen hand en zijn we dus niet afhankelijk van derden. Ook kunnen we dan garanderen dat er met groene stroom geladen wordt.’ Een andere uitdaging is om gebruikers en monteurs mee te nemen in de transitie. ‘Dit najaar start er bijvoorbeeld een opleiding voor onze monteurs. Waar moeten ze rekening mee houden en hoe kunnen ze een goede diagnose stellen? Het mechanische deel en de hydrauliek van een machine veranderen niet, maar daar zit zeker bij de ombouwmachines ineens een elektrische installatie naast. Daar moet je je bewust van zijn’, benadrukt Remo. ‘En ook de machinisten leren hoe ze om moeten gaan met het materieel.’

EMISSIEVRIJ BOUWEN
Toch komt het nog steeds voor dat diesel de enige optie is. ‘Wanneer er nog geen duurzaam alternatief is en ook ombouwen niet mogelijk blijkt. Vooral de levensduur en het gewicht van machines – en dan met name van rollend materieel – vormen hierin een flinke hindernis. Omdat je ook te maken hebt met levertijden van minimaal anderhalf jaar, kun je niet wachten. Soms moeten we dus besluiten tóch nog een keer voor een dieselmotor te gaan’, stelt Remo. Maar ook daarin kiest KWS wel voor oplossingen met een zo laag mogelijke emissie. ‘Stage V-motoren bijvoorbeeld met NoNox-filters. Al hopen we natuurlijk dat het puur ter overbrugging is en dat er binnen vijf à zes jaar alsnog een emissieloze oplossing beschikbaar is.’ Thomas onderschrijft de ambitie om te streven naar zo min mogelijk uitstoot. Al vindt hij ook dat de focus niet alleen moet liggen op de bouwplaats. ‘Emissievrij bouwen omvat veel meer dan alleen de uitstoot op de bouwplaats. Het gaat om de totale emissie. Ook de impact van bijvoorbeeld materialen en transport moet meegenomen worden.’

ENORME ACCUPACKS
Walsen, graafmachines, sproeiwagens, een asfaltspreidmachine… Het aantal elektrische machines groeit gestaag. Toch zijn er nog genoeg uitdagingen. ‘We investeren pas in duurzaam materieel als het normaal in te passen is in de operatie’, legt Thomas uit. ‘Een trilplaat die je elke twee uur moet opladen is dus geen reëel alternatief.’ Eén van de drempels is de grootte van de batterijen. ‘Voor bepaalde kranen hebben we accupacks nodig die even groot zijn als de kraan zelf. Dat moeten we niet willen’, vindt Remo. ‘Alles is te verduurzamen, maar we moeten wel continu toetsen of het ook economisch en operationeel verantwoord is. De investeringen moeten zich uiteindelijk ook terugverdienen.’ Toch is de regel binnen VolkerWessels: alle investeringen in materieel zijn in duurzaam materieel, tenzij… Waarbij eventuele uitzonderingen goed moeten worden onderbouwd. Soms zijn bepaalde machines simpelweg nog niet leverbaar in een duurzame variant. Original Equipment Manufacturers (OEM’s) boden drie jaar geleden bijvoorbeeld nauwelijks geëlektrificeerde opties. Toen nam KWS zelf het initiatief om met partners een asfaltspreidmachine om te bouwen. Nu dat in praktijk goed blijkt te werken, is er meer animo vanuit de markt én vanuit de fabrikanten.

SAMEN VERDUURZAMEN
KWS heeft de eerste stappen naar verduurzaming van haar machinepark gezet. Een transitie die door VolkerWessels wordt gevoed en ondersteund. ‘Vanuit onze intrinsieke motivatie, maar ook door de marktontwikkelingen’, schetst Thomas van Riet. ‘We willen natuurlijk dat onze activiteiten minder impact hebben op het milieu en de samenleving. En tegelijkertijd zien we ook de noodzaak om in een rap tempo mee te gaan met de markt. We willen van uitstoot-arm naar uitstoot-loos.’ Als Senior Specialist Energie bij VolkerWessels adviseert Thomas het concern en haar dochterbedrijven op het gebied van technologie en marktontwikkelingen. Zo ook bij VWMO. ‘We trekken samen op. De uitvoering ligt echt bij Remo en zijn team, maar ik kan wel adviseren over de beschikbare technieken en ontwikkelingen. Denk aan de verschillende typen batterijen en laadmogelijkheden. En voor de duidelijkheid: elektrificatie is in veel gevallen een goede optie om materieel te verduurzamen, maar zeker niet de énige. We volgen ook andere ontwikkelingen zoals op het gebied van waterstof.’

De stekker in duurzaam materieel

Goed uitgeruste loodsen, specialistisch gereedschap en ervaren collega’s... Bij VolkerWessels Materieel & Onderhoud (VWMO) is het materieel van KWS in goede handen. Maar wie goed kijkt, ontdekt op de locatie in Dordrecht geen enkel elektrisch materieelstuk. Toch doet de laadvoorziening voor het pand anders vermoeden. Hoe zit dat precies? ‘We hebben voor KWS inmiddels een aantal elektrische machines in beheer’, legt Bedrijfsleider Remo Meijdam uit. ‘Maar het feit dat ze hier niet staan, is eigenlijk een goed teken. Dat betekent dat KWS ze allemaal gebruikt op de projecten!’

Het is onze ambitie om in 2030 volledig emissievrij te werken. Een doelstelling die aansluit bij de agenda van VolkerWessels. Met de ombouw van twee asfaltcentrales zet de wegenbouwer al stevige stappen richting een groene toekomst, maar met een aandeel van 25% van de totale uitstoot, is verduurzaming van het materieel minstens zo belangrijk. Welke concrete veranderingen zijn er al doorgevoerd, wat zijn de wensen en welke drempels moeten er nog worden weggenomen?

De stekker in duurzaam materieel