BELANGRIJK VOORWERK
De uitvoerende werkzaamheden zijn in volle gang, maar ook in de voorbereiding is veel werk verzet. Zo zijn er archeologische onderzoeken gedaan. We hebben een historisch sluisje onder de dijk opgegraven én in kaart gebracht. En zijn er twee granaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden tijdens het onderzoek naar vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten.

VERVOEREN VAN GRONDSTOFFEN
KWS heeft ervoor gekozen om de grondstoffen per scheepsvrachten te vervoeren in plaats van per vrachtauto. Bij transport met vrachtauto’s zouden er 7.595 auto’s nodig zijn, waarbij 274 ton CO2 en 358 ton NOx uitgestoten wordt. Door de grondstoffen te verschepen reduceren we de uitstoot met maar liefst 51%. Er zijn namelijk maar 246 scheepsvrachten nodig, waarbij er een uitstoot is van 139 ton CO2 en 182kg NOx.

DE UITSTOOT VAN CO2 OP DE BOUWPLAATS
De uitstoot van CO2 op de bouwplaats wordt tijdens de realisatiefase zoveel mogelijk beperkt. Hiervoor wordt o.a. elektrisch materieel ingezet in de vorm van elektrische graafmachines en een elektrische wiellader inclusief oplaadstation.

VRIJGEKOMEN GROND LOKAAL HERGEBRUIKT
We zetten elektrisch materieel in én hergebruiken de vrijgekomen grond uit het project. In totaal is 201.200 m3 grond nodig. In het werk komt 80.000 m3 klei vrij. Hiervan gebruiken we maar liefst 70.000 m3 in het werk. Dat resulteert in een reductie van de benodigde grond van 35%: van 201.200 m3 naar circa 131.500.

SAMENWERKING TUSSEN KWS EN MARTENS EN VAN OORD
De dijkversterking is een schoolvoorbeeld van een goede en open samenwerking tussen KWS en Martens en Van Oord met een gedeeld belang.

Langs de Mark, Dintel en Vliet worden de dijken verhoogd en versterkt, zodat deze straks weer voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen. De dijken bieden dan weer jarenlange bescherming tegen hoog water voor het achterliggende gebied.

Dijkversterking langs de Mark, Dintel en Vliet

DE UITSTOOT VAN CO2 OP DE BOUWPLAATS
De uitstoot van CO2 op de bouwplaats wordt tijdens de realisatiefase zoveel mogelijk beperkt. Hiervoor wordt o.a. elektrisch materieel ingezet in de vorm van elektrische graafmachines en een elektrische wiellader inclusief oplaadstation.

VRIJGEKOMEN GROND LOKAAL HERGEBRUIKT
We zetten elektrisch materieel in én hergebruiken de vrijgekomen grond uit het project. In totaal is 201.200 m3 grond nodig. In het werk komt 80.000 m3 klei vrij. Hiervan gebruiken we maar liefst 70.000 m3 in het werk. Dat resulteert in een reductie van de benodigde grond van 35%: van 201.200 m3 naar circa 131.500.

VERVOEREN VAN GRONDSTOFFEN
KWS heeft ervoor gekozen om de grondstoffen per scheepsvrachten te vervoeren in plaats van per vrachtauto. Bij transport met vrachtauto’s zouden er 7.595 auto’s nodig zijn, waarbij 274 ton CO2 en 358 ton NOx uitgestoten wordt. Door de grondstoffen te verschepen reduceren we de uitstoot met maar liefst 51%. Er zijn namelijk maar 246 scheepsvrachten nodig, waarbij er een uitstoot is van 139 ton CO2 en 182kg NOx.

SAMENWERKING TUSSEN KWS EN MARTENS EN VAN OORD
De dijkversterking is een schoolvoorbeeld van een goede en open samenwerking tussen KWS en Martens en Van Oord met een gedeeld belang.

Dijkversterking langs de Mark, Dintel en Vliet

Langs de Mark, Dintel en Vliet worden de dijken verhoogd en versterkt, zodat deze straks weer voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen. De dijken bieden dan weer jarenlange bescherming tegen hoog water voor het achterliggende gebied.

BELANGRIJK VOORWERK
De uitvoerende werkzaamheden zijn in volle gang, maar ook in de voorbereiding is veel werk verzet. Zo zijn er archeologische onderzoeken gedaan. We hebben een historisch sluisje onder de dijk opgegraven én in kaart gebracht. En zijn er twee granaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden tijdens het onderzoek naar vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten.