Samen op weg

Bij KWS hechten we veel waarde aan een duurzame samenwerking met opdrachtgevers, partners en andere stakeholders. In de videoreeks ‘Samen op Weg’ zoomen we in op het succes én lichten we de thema’s uit die specifiek op deze samenwerking van toepassing zijn.

In deze aflevering gaan we in gesprek met Rijkswaterstaat over de nieuwe manier van werken binnen het contract ‘Variabel onderhoud Rijkswegennet Zuid-Nederland'.  Binnen dit contract staat samenwerken vanuit waarden zoals veiligheid en duurzaamheid centraal.

Bij KWS hechten we veel waarde aan een duurzame samenwerking met opdrachtgevers, partners en andere stakeholders. In de videoreeks ‘Samen op Weg’ zoomen we in op het succes én lichten we de thema’s uit die specifiek op deze samenwerking van toepassing zijn.

In deze aflevering gaan we in gesprek met Rijkswaterstaat over de nieuwe manier van werken binnen het contract ‘Variabel onderhoud Rijkswegennet Zuid-Nederland'.  Binnen dit contract staat samenwerken vanuit waarden zoals veiligheid en duurzaamheid centraal.

Samen op weg